Wyślij swoje zapytanie

Dane kontaktowe

Administratorem danych jest osobowych IKA LOGISTIC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Aleja Krakowska nr 129, 02-180 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000456427, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, REGON: 146610001, NIP: 5223004977 przy czym przetwarza je zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Klikając wyślij formularz wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez IKA LOGISTIC wyżej wskazanego numeru telefonu/adresu e-mail do kontaktu ze mną w celach związanych z zapytaniem oraz złożeniem oferty.