Ubezpieczenia Cargo

Ubezpieczenia CargoUbezpieczenia Cargo (ubezpieczenia mienia w transporcie) zapewnia Państwu finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w transportowym towarze zarówno realizowanym w kraju, jak i zagranicami Polski.

Na Państwa życzenie możemy ubezpieczyć ładunki, które są przez nas obsługiwane w transporcie drogowym, morskim i lotniczym. Wykupienie ubezpieczenia cargo służy zabezpieczeniu Państwa interesów, gdyż pozwala uniknąć konsekwencji różnego rodzaju uszkodzeń lub utraty towaru. Wykazanie zaistnienia szkody, którą obejmuje polisa, jest wystarczające do uzyskania odszkodowania. Także w sytuacjach, w których zgodnie z prawem przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody na obsługiwanym ładunku, ubezpieczenie cargo zapewnia ochronę właściciela mienia.

Ochrona przewożonych towarów jest zapewniona od momentu załadunku do miejsca docelowego. Umowy ubezpieczenia cargo mają różny zakres. Dlatego też uwzględniając czynniki takie jak chociażby rodzaj towaru czy rodzaj niebezpieczeństwa, jaki może zagrażać ładunkowi, nasi pracownicy pomogą Państwu w doborze odpowiedniego ubezpieczenia.

  • Do You want to know more?

    We advice You call us or use our e-mail contact form.