Customs service

Agencja celna - obsługa celnaObsługa celna spełnia bardzo ważną rolę w procesie realizacji zleceń w transporcie międzynarodowym. Rozeznanie w regulacjach prawa celnego jest dość trudne, ze względu na złożoność i różnorodność ustawodawstwa z zakresu eksportu i importu do i z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej.

Sprawny przebieg procedur eksportowych i importowych może być zapewniony tylko przez podmioty wykazujące się dogłębną wiedzą z zakresu prawa celnego. Jednym ze sposobów uniknięcia problemów jest skorzystanie z usług pośrednika w kontaktach z organami celnymi. Pracownicy IKA Logistic na bieżąco śledzą zmieniające się przepisy prawa i mogą w Państwa imieniu dokonać wszystkich czynności związane z odprawą celną.

Poza standardowym zakresem usług celnych zajmujemy się również doradztwem dotyczącym poszczególnych transakcji. Jeśli wystąpi jakakolwiek kwestia sporna w kontaktach z organami celnymi możemy zapewnić przegląd prawny oraz, jeśli zaistnieje taka konieczność, przedstawicielstwo prawne przed sądem.

Oferowana przez IKA Logistic obsługa celna obejmuje:

  • Zgłoszenia we wszystkich procedurach celnych zgodnie z WKC
  • Optymalizacje należności celnych
  • Zabezpieczenie długów celnych
  • Pośrednictwo w obrocie międzynarodowym: Intrastat, Akcyza,Wspólna Polityka Rolna, EORI
  • Odprawy w procedurze uproszczonej
  • Udostępnianie magazynu celnego
  • Wystawianie dokumentów, takich jak karnety TIR i ATA, CIM
  • Do You want to know more?

    We advice You call us or use our e-mail contact form.