INTRASTAT

Oferta Intrastat

Kierujemy ofertę do firm zajmujących się obrotem towarowym z krajami Unii Europejskiej.

Co zapewniamy klientom?

  1. Sporządzanie deklaracji INTRASTAT w przywozie i wywozie
  2. Przekazywanie deklaracji do izb celnych
  3. Reprezentacja przed izbą celną, składanie wyjaśnień
  4. Doradztwo w sprawach obrotu towarowego w UE

INTRASTAT – co to jest?

Intrastat – wprowadzony w Polsce 1 maja 2004, a funkcjonujący w Unii Europejskiej od 1993 system statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Dzięki systemowi Intrastat przekazywane są informacje przedsiębiorców o dokonanym przywozie lub wywozie towarów między krajami należącymi do Wspólnoty Europejskiej.

Deklaracja Intrastat zawiera dane podobne do deklaracji celnej (kod taryfy celnej CN, kraj pochodzenia towaru, masa netto, deklarowana wartość i ilość we właściwej dla danego towaru uzupełniającej jednostce miary, jeśli dany kod CN wymaga takiej jednostki).

Deklaracja Intrastat jest składana za okresy miesięczne, osobno dla przywozu i wywozu, jeżeli przez przedsiębiorcę zostały przekroczone w poprzednim roku sprawozdawczym kwoty obrotów określonych progami statystycznymi, ogłaszanymi corocznie przez GUS.

W Polsce są stosowane 2 progi:

  • próg podstawowy – jego przekroczenie w przywozie lub wywozie zobowiązuje do przekazywania podstawowych informacji o obrotach,
  • próg szczegółowy – odrębny dla przywozu i wywozu, zobowiązuje do przekazywania szczegółowych informacji na temat realizowanych obrotów towarowych z krajami UE.